project management expertise

In de afgelopen twintig jaar heb ik zo’n tien jaar gewerkt als projectmanager bij diverse bedrijven. Ervaring heb ik opgedaan op de volgende gebieden. Wil je meer informatie? Neem dan contact op!

 

planning

vaststellen projectplanning

zetten van milestones

sturen op deadlines


kosten

maken kostenraming

sturen op kosten


verbindingen zoeken

spin in het web

bruggen bouwen

coördineren van uitgevoerde taken