change management

Ik ben betrokken geweest bij diverse grote verandertrajecten, bijvoorbeeld met als doel de organisatiecultuur of -structuur aan te passen. Ervaring heb ik opgedaan op de volgende verandergebieden. Wil je meer informatie? Neem dan contact op!

 

cultuur- & structuuranalyse

huidige situatie – IST

gewenste situatie – SOLL

benodigde verandering – GAP


verbindingen zoeken

sponsorship en leiderschap vanuit directie

betrokkenheid en ondersteuning van midden management

managen van betrokkenheid, participatie en weerstand medewerkers

frequente en open communicatie rondom de verandering


tools ontwikkelen

trainingen ontwikkelen en geven

overige tools ontwikkelen


doorvoeren veranderingen

awareness – bewustwording creëren dat het anders kan/moet

desire: verlangen creëren om de verandering door te voeren en daarin te participeren

knowledge: kennis verstrekken om verandering (structureel) door te voeren

ability: zorgen dat personeel in staat is om veranderen

reinforcement: verandering borgen en versterken, terugval voorkomen


planning

projectplanning maken

milestones bepalen

sturen op deadlines