Communicatietrends 2020-2021: what’s new?

Logeion presenteerde recent het trendlijstje voor het communicatievak voor 2020 en 2021. Deze trends zijn opgesteld in samenwerking met diverse communicatieprofessionals en mensen buiten het vakgebied, onder leiding van de Adviesraad Programmering en Trends. Ze dienen ter inspiratie, als vertrekpunt voor strategie- en planontwikkelingen of voor de professionalisering en profilering van het vak. De vraag